Bordsstativ

Hos oss hit­tar du bords­sta­tiv till al­la ty­per av ser­ve­ring­ar och of­fent­lig mil­jö. Ho­tell, café och re­stau­rang­er har höga krav på si­na bord­sta­tiv och vi mö­ter des­sa med vå­ra eg­na svensk­till­ver­ka­de bords­un­der­re­den. Gi­vet­vis så kan du ock­så be­stäl­la uni­ka lös­ning­ar på bords­ben som ska pas­sa just era be­hov, bords­ben av sam­ma höga kva­li­té som vå­ra bord­ski­vor. Att by­ta ut bords­ben el­ler bords­sta­tiv kan få ett gam­malt bord att ver­ka som nytt.


Sö­ker du and­ra ty­per av bords­ben och bords­sta­tiv så kon­tak­ta gär­na oss så ska vi hjäl­pa dig med nya bords­ben och bords­sta­tiv.


Manhattan pub, Svart

Gjutjärn, pelare i stål 8 x 8cm, vikt 43kg, höjd 110cm, mått bas 80 x 40cm. Höjd 110cm, passar till skiva bredd 40 – 70cm, längd 100 –…

Manhattan, Svart

Gjutjärn, pelare i stål 8 x 8cm, vikt 35kg, höjd 72cm, mått bas 80 x 40cm. Höjd 72cm, passar skiva bredd 40 – 70cm, längd 100 – 120cm…

London bigfoot, Svart

 Gjutjärn, pelare i stål rund 7,6cm, vikt 15kg. Mått golvvingar 76x 76cm, toppkryss 45 x 45cm, höjd 72cm. Vid samköp med bordsskiva förborras skivan med skruvhål för infästning….

London enkelpelare, Svart

 Gjutjärn, pelare i stål rund 7,6cm, vikt 9,5kg. Mått golvvingar 56 x 56cm, toppkryss 45 x 45cm, höjd 72cm. Vid samköp med bordsskiva förborras skivan med skruvhål för…

London dubbelpelare, Svart

Gjutjärn, pelare i stål rund 7.6cm, vikt 14.0kg, höjd 72cm. Mått golvvinge 55cm, toppkryss 45 x 45cm. Vid samköp med bordsskiva förborras skivan med hål för infästning. Passar…

Paris enkelpelare, Svart

Gjutjärn, pelare i stål rund 7.6cm vikt 12kg. Mått golvvingar 61 x 61cm, toppkryss 45x45cm,  höjd 72cm.  Vid samköp med bordsskiva, förrborras skivan med hål för infästning. Passar…

Paris dubbelpelare, Svart

Gjutjärn, pelare i stål rund 7.6cm, vikt 17kg, höjd 72cm Mått golvvinge 55cm, topkryss 45x45cm. Vid samköp med bordsskiva, förborras skivan med skruvhål för infästning. Passar skiva 60…

Metropol 1, Svart

Met­ro­pol 1 för 4 pers med mel­lan­stag för ski­va längd 100-​120 cm. Stan­dard­höjd 70 cm. Med juster­höjd plus 2,5cm. För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan. Pris 750:-

Metropol 1, Svart (6 pers)

Met­ro­pol 1 med mel­lan­stag för ski­va längd 140-​180 cm. Stan­dard­höjd 70 cm. För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan. Pris 866:-

Metropol 1, Silvergrå

Met­ro­pol 1 för 4 pers med mel­lan­stag för ski­va längd 100-​120 cm. Stan­dard­höjd 70 cm. Med juster­höjd plus 2,5cm. För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan. Pris 788:-

Metropol 1, Silvergrå (6 pers)

Met­ro­pol 1 med mel­lan­stag för ski­va längd 140-​180 cm. Stan­dard­höjd 70 cm. För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan. Pris 905:-

Metropol 3, Svart

Met­ro­pol 3 För rund el­ler fyr­kan­tig ski­va, max 70 cm.Stan­dard­höjd 70 cm. För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan. Pris 664:-

Metropol 3, Silvergrå

Met­ro­pol 3 För rund el­ler fyr­kan­tig ski­va, max 70 cm.Stan­dard­höjd 70 cm. För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan. Pris 697:-

Metropol 4, Svart

Met­ro­pol 4 För rund el­ler fyr­kan­tig ski­va 80-​100 cm. Stan­dard­höjd 70 cm. För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan. Pris 764:-

Metropol 4, Silvergrå

Met­ro­pol 4 För rund el­ler fyr­kan­tig ski­va 80-​100 cm.Stan­dard­höjd 70 cm. För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan. Pris 802:-

Metropol 5, Svart

Met­ro­pol 5 För rund el­ler fyr­kan­tig ski­va 100-​130 cm.Stan­dard­höjd 70 cm. För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan. Pris 926:-

Metropol 5, Silvergrå

Met­ro­pol 5 För rund el­ler fyr­kan­tig ski­va 100-​130 cm. Stan­dard­höjd 70 cm. För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan. Pris 999:-

Barbord Pub, Svart

Bar­bord Pub För rund el­ler fyr­kan­tig ski­va max 70 cm. Stan­dard­höjd 110 cm. För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan. Pris 1097:-

Barbord Pub, Silvergrå

Bar­bord Pub För rund el­ler fyr­kan­tig ski­va max 70 cm. Stan­dard­höjd 110 cm. För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan. Pris 1153:-

Barbord Pub med fotring, Svart

Bar­bord Pub med fot­ring. För rund el­ler fyr­kan­tig ski­va max 70 cm. Stan­dard­höjd 110 cm. För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan. Pris 1265:-

Barbord Pub med fotring, Silvergrå

Bar­bord Pub med fot­ring. För rund el­ler fyr­kan­tig ski­va max 70 cm. Stan­dard­höjd 110 cm. För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan. Pris 1325:-