Köp- och leveransvillkor

Samt­li­ga pri­ser är ex­kl.frakt samt moms.

Vi har återförsäljare över hela Sverige. Kontakta gärna oss för information till den återförsäljare som är närmast er.

Emballageavgift utgår med 130:-  för varje leverans.

Här tillverkar vi allt. Klic­ka här för kar­ta!

Re­tur och åter­be­tal­ning: För even­tu­el­la re­tu­rer, kon­tak­ta oss först. Vi åter­tar samt­li­ga va­ror som finns kvar i obru­ten em­bal­le­ring ( O.B.S. Gäller endast standardbeställningar). Gäl­ler 2 vec­kor ef­ter an­komst hos er. Re­tur­frak­ten be­ta­las av er. Åter­be­tal­ning­en sker ef­ter det att vi har er­hål­lit god­set i re­tur.

Vårt ju­ri­dis­ka namn på vårt sälj­fö­re­tag är:

Rot­ting De­sign i Upp­sa­la AB
Org. Nr. 556424-​​​​6352

Verk­my­ra 539
826 68 Berg­vik
Sve­ri­ge

Te­le 0270-​​424480