Bordsskivor

Bords­ski­vor Hög­tryck­sla­mi­nat, det kva­li­tets­säk­ra va­let för re­stau­rang­er och café­er. Att by­ta ut en bords­ski­va mot en ny är ett en­kelt sätt att få di­na lo­ka­ler att all­tid se nya ut. Nya bords­ski­vor kan du mått­be­stäl­la hos oss.


Lagerförda högtryckslaminat

Vi erbjuder ett stort sortiment av högtryckslaminat. De som presenteras ovan är laminat som vi lagerför. Vi kan även erbjuda alla möjliga tänkbara andra nyanser samt trädekorer, kontakta…

Kant ABS 20.7mm

Made in Hälsingland , egen tillverkning. Kan utan problem tillverkas efter önskade mått . Nedanstående priser är med lagerförda laminat samt på de mått som efterfrågas mest. För annat laminat eller…

Kant ABS 26.7mm

Made in Hälsingland , egen tillverkning. Kan utan problem tillverkas efter önskade mått . Nedanstående priser är med lagerförda laminat samt på de mått som efterfrågas mest. För annat laminat eller mått,…

Kant ABS 38.7mm

Made in Hälsingland , egen tillverkning. Kan utan problem tillverkas efter önskade mått . Nedanstående priser är med lagerförda laminat samt  de mått som efterfrågas mest. För annat laminat eller mått,…

MDF Underfräst 24mm

Made in Hälsingland , egen tillverkning. Kan utan problem tillverkas efter önskade mått . Nedanstående priser är med lagerförda laminat samt på de mått som efterfrågas mest. För annat laminat eller mått,…