Bordsstativ

Hos oss hit­tar du bords­sta­tiv till al­la ty­per av ser­ve­ring­ar och of­fent­lig mil­jö. Ho­tell, café och re­stau­rang­er har höga krav på si­na bord­sta­tiv och vi mö­ter des­sa med vå­ra eg­na svensk­till­ver­ka­de bords­un­der­re­den. Gi­vet­vis så kan du ock­så be­stäl­la uni­ka lös­ning­ar på bords­ben som ska pas­sa just era be­hov, bords­ben av sam­ma höga kva­li­té som vå­ra bord­ski­vor. Att by­ta ut bords­ben el­ler bords­sta­tiv kan få ett gam­malt bord att ver­ka som nytt.


Sö­ker du and­ra ty­per av bords­ben och bords­sta­tiv så kon­tak­ta gär­na oss så ska vi hjäl­pa dig med nya bords­ben och bords­sta­tiv.


metropol-1-svart

Metropol 1, Svart

Met­ro­pol 1 för 4 pers med mel­lan­stag för ski­va längd 100-​120 cm. Stan­dard­höjd 70 cm. Med juster­höjd plus 2,5cm. För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan.   Pris 714:-

metropol-1-svart-6pers

Metropol 1, Svart (6 pers)

Met­ro­pol 1 med mel­lan­stag för ski­va längd 140-​180 cm. Stan­dard­höjd 70 cm. För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan. Pris 825:-

metropol-1-silvergra

Metropol 1, Silvergrå

Met­ro­pol 1 för 4 pers med mel­lan­stag för ski­va längd 100-​120 cm. Stan­dard­höjd 70 cm. Med juster­höjd plus 2,5cm. För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan.   Pris 750:-

metropol-1-silvergra-6pers

Metropol 1, Silvergrå (6 pers)

Met­ro­pol 1 med mel­lan­stag för ski­va längd 140-​180 cm. Stan­dard­höjd 70 cm. För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan. Pris 862:-

metropol-3-svart

Metropol 3, Svart

Met­ro­pol 3 För rund el­ler fyr­kan­tig ski­va, max 70 cm. Stan­dard­höjd 70 cm. För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan. Pris 632:-

metropol-3-silvergra

Metropol 3, Silvergrå

Met­ro­pol 3 För rund el­ler fyr­kan­tig ski­va, max 70 cm. Stan­dard­höjd 70 cm. För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan. Pris 659:-

metropol-4-svart

Metropol 4, Svart

Met­ro­pol 4 För rund el­ler fyr­kan­tig ski­va 80-​100 cm. Stan­dard­höjd 70 cm. För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan. Pris 660:-

metropol-4-silvergra

Metropol 4, Silvergrå

Met­ro­pol 4 För rund el­ler fyr­kan­tig ski­va 80-​100 cm. Stan­dard­höjd 70 cm. För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan. Pris 695:-

metropol-5-svart

Metropol 5, Svart

Met­ro­pol 5 För rund el­ler fyr­kan­tig ski­va 100-​130 cm. Stan­dard­höjd 70 cm. För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan. Pris 772:-

metropol-5-silvergra

Metropol 5, Silvergrå

Met­ro­pol 5 För rund el­ler fyr­kan­tig ski­va 100-​130 cm. Stan­dard­höjd 70 cm. För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan. Pris 833:-

image010

Metropol 6, Svart

Bordsstativ för rund skiva 140 – 180cm Pris 1.550:-

monza-svart

Monza, Svart

Mon­za För rund ski­va max 70 cm. Stan­dard­höjd 70 cm. För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan. Pris 655:-

monza-silvergra

Monza, Silvergrå

Mon­za För rund ski­va max 70 cm. Stan­dard­höjd 70 cm. För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan. Pris 695:-

sabena-svart

Sabena, Svart

Sa­be­na För rund ski­va 60-​110 cm. Stan­dard­höjd 70 cm. För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan. Pris 790:-

sabena-silvergra

Sabena, Silvergrå

Sa­be­na För rund ski­va 60-​110 cm. Stan­dard­höjd 70 cm. För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan. Pris 834:-

floyd-svart

Floyd, Svart

Floyd Golv­fast un­der­re­de. För rund el­ler fyr­kan­tig ski­va max 60 cm. Stan­dard­höjd 70 cm. För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan. Pris 905:-

floyd-silvergra

Floyd, Silvergrå

Floyd Golv­fast un­der­re­de. För rund el­ler fyr­kan­tig ski­va max 60 cm. Stan­dard­höjd 70 cm. För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan. Pris 945:-

barbord-pub-svart

Barbord Pub, Svart

Bar­bord Pub För rund el­ler fyr­kan­tig ski­va max 70 cm. Stan­dard­höjd 110 cm. För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan. Pris 1097:-

barbord-pub-silvergra

Barbord Pub, Silvergrå

Bar­bord Pub För rund el­ler fyr­kan­tig ski­va max 70 cm. Stan­dard­höjd 110 cm. För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan. Pris 1153:-

barbord-pub-fotring-svart

Barbord Pub med fotring, Svart

Bar­bord Pub med fot­ring. För rund el­ler fyr­kan­tig ski­va max 70 cm. Stan­dard­höjd 110 cm. För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan. Pris 1265:-

barbord-pub-fotring-silvergra

Barbord Pub med fotring, Silvergrå

Bar­bord Pub med fot­ring. För rund el­ler fyr­kan­tig ski­va max 70 cm. Stan­dard­höjd 110 cm. För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan. Pris 1325:-