Mon­za För rund ski­va max 70 cm.
Stan­dard­höjd 70 cm. För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan.

Pris 695:-