Vi har tillverkat restaurangbord i 32 år och vet att en bordsyta av hög­tryck­sla­mi­nat är mycket hållbar. Det är enligt vår mening det mest kostnadseffektivt val för alla typer av restaurangbord och cafébord,

Högtryckslaminat har en mycket bättre slitageyta och livslängd mot vad me­la­min samt lac­ke­ra­de träy­tor kan erbjuda. Högtryckslaminat är pres­sat un­der högt tryck och får där­i­ge­nom mycket bra yte­gen­ska­per.

Om man tänker på slitaget som bordsytor går igenom som t.ex skarpa bestick, varma tallrikar och intensiv rengöring. Alla dessa faktorer påverkar kraftigt hållbarheten.  Högtrycksla­mi­na­tet tål al­la ren­gör­nings­me­del samt även lös­nings­me­del som lack­naf­ta, thin­ner och ace­ton och är vär­metå­ligt upp­till 200 gra­der C.

Vi är specialiserade på bordsskivor med högtryckslaminat och har många års erfarenhet. Vi har även god kontakt med leverantörer och använder endast högtryckslaminat av högsta kvalité.