Met­ro­pol 1 för 4 pers med mel­lan­stag för ski­va längd 100-​120 cm.

Stan­dard­höjd 70 cm. Med juster­höjd plus 2,5cm.
För and­ra höj­der, mai­la oss en of­fert­för­frå­gan.

Pris 750:-